MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

8 listopada do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Projekt zakłada wiele bardzo istotnych zmian w ustawie. Uwzględnia także postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Problem roszczeń regresowych gmin

I tak, Rzecznik przedstawił Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa problem niewystarczającej ochrony praw osób oczekujących na lokale socjalne, przyznane im przez sądy w wyrokach eksmisyjnych, przed roszczeniami regresowymi gmin o zwrot odszkodowań wypłaconych właścicielom kamienic.

Po wystąpieniu RPO, który widział i zajmował się problemami ludzi m.in. w Poznaniu, Minister zapowiedział zmiany legislacyjne dotyczące wysokości obowiązku odszkodowawczego (czyli opłaty, jaką się wnosi za mieszkanie, w którym się nadal mieszka mimo wyroku eksmisyjnego) spoczywającego na osobie uprawnionej z mocy wyroku eksmisyjnego do lokalu socjalnego.

 

Projekt przewiduje, że osoby uprawnione do lokalu socjalnego, do czasu dostarczenia im takiego lokalu, będą opłacać odszkodowanie w wysokości czynszu pobieranego przez gminę za lokale socjalne. Natomiast obowiązek pokrycia właścicielowi strat przekraczających tę wysokość będzie spoczywał na gminie.

 

Taki był właśnie postulat spotkania, w czasie którego władze Poznania i stowarzyszenia lokatorskie wypracowały – dzięki wsparciu RPO – propozycję rozwiązania poważnego problemu z regresami w Poznaniu. Bowiem porozumienie to zakładało, że choć lokalna społeczność weźmie na siebie największy ciężar zadania, to konieczne są też zmiany prawa. Rzecznik przedstawił więc te zebrane w dyskusji argumenty w wystąpieniu generalnym, a Minister pozytywnie na nie odpowiedział.

 

Problemy osób z niepełnosprawnością

Z kolei w innym wystąpieniu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rzecznik przedstawił problemy, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością ubiegające się o lokale gminne.

 

Ze skarg wynika, że proponuje im się często mieszkania komunalne nie przystosowane do ich potrzeb, niekiedy uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie (w budynkach bez windy, z łazienką na korytarzu lub niedostosowaną do potrzeb osoby poruszające się na wózku). Przyczyną problemu jest brak przepisów zobowiązujących gminy do uwzględnienia niepełnosprawności wnioskodawcy w podejmowanych uchwałach dotyczących zasad wynajmowania lokali komunalnych.

 

Minister zadeklarował wypracowanie optymalnych dla tej grupy osób rozwiązań i w projekcie znalazł się przepis, który nakazuje gminom określenie w uchwale w sprawie zasad wynajmowania mieszkań komunalnych także warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem potrzeb tych osób.

 

Nowelizacja przewiduje ponadto zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i likwidację możliwości wykonania eksmisji z mieszkania do noclegowni bądź schroniska dla osób bezdomnych.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: RPO

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY