MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 6 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zatrzymani zostali: były Prezes Zarządu Rafinerii Jasło S.A. - Józef F., Prezes Zarządu spółki Lotos Infrastruktura Jasło - Robert B. oraz były Kierownik Działu Sprzedaży Rafinerii Jasło S.A. - Józef W.

 

Czynności zrealizowali 27 września 2017 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Rzeszowie.

 

Przyjmowane były korzyści majątkowe

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za preferencyjne traktowanie jednej ze spółek branży paliwowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznych w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi - Rafinerii Jasło S.A.

 

Do przestępczych zdarzeń dochodziło co najmniej od początku marca 2000 roku do początku listopada 2006 roku.

Podejrzany Józef F. miał przyjąć korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 255 tysięcy złotych, Robert B. w kwocie co najmniej 40 tysięcy złotych, a Józef W. w kwocie nie mniejszej niż 37 tysięcy złotych.

 

Józefowi F. prokurator zarzucił ponadto, że powołując się na wpływy w Grupie LOTOS S.A., podjął się pośrednictwa w załatwieniu dla jednej ze spółek paliwowych korzystnych warunków handlowych z tym podmiotem, za co przyjął co najmniej 10 tysięcy złotych. Doszło do tego w okresie pomiędzy 24 listopada 2006 roku a 6 października 2008 roku.

 

Zastosowano środki zapobiegawcze

Podejrzani Robert B. i Józef W. złożyli obszerne wyjaśnienia. Wobec pierwszego z nich prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 40 tysięcy złotych„ zakazu opuszczania kraju i zawieszenia w czynnościach służbowych. Wobec drugiego zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju.

 

Wobec podejrzanego Józefa F. prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd wniosek prokuratora uwzględnił.

 

Józef F. nie przyznał się do popełniania zarzuconych mu przestępstw.

 

Podejrzani z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodów. Józefowi F. grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Pozostałym mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY