MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 2 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku sprzeciwił się oddaniu w dzierżawę nieruchomości, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska, celem zorganizowania płatnego postoju pojazdów

 

Stanowisko takie prokurator zaprezentował podczas rozprawy prowadzonej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Dotyczyła ona skargi Gminy Miasta Gdańsk na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego. W rozstrzygnięciu tym wojewoda stwierdził nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym celem zorganizowania płatnego postoju pojazdów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w pełni podzielił stanowisko zaprezentowane przez prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz Wojewody Pomorskiego. W swoim wyroku Sąd oddalił skargę Gminy Miasta Gdańsk.

 

Bezprawne praktyki gmin

Działania podjęte przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku to skutek polecenia wydanego przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda.

Zwrócił się on do wszystkich prokuratorów z prośbą o podjęcie niezbędnych działań na płaszczyźnie prawa cywilnego i administracyjnego, które mają wyeliminować praktyki pobieraniu od kierowców opłat za parkowanie w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).

 

W swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę, że niektóre samorządy wydzierżawiają prywatnym operatorom parkingi, a te pobierają od kierowców opłaty za parkowanie. Nawet w miejscach i dniach, w których – zgodnie z ustawy o drogach publicznych – nie powinny być one pobierane. Zgodnie bowiem z przepisami opłatę za parkowanie pobiera się za postój w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Nie mogą być one zatem pobierane np. w soboty i niedziele.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: PK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY