MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Po konsultacji z Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobro, Prokuratura Okręgowa w Warszawie niezwłocznie złoży zażalenie na wczorajsze postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, który nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Arkadiusza Ł. pseudonim „Hoss”. Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, szeregu oszustw metodą „na wnuczka”

 

Pokrzywdzeni to głównie starsze osoby zamieszkałe w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Luksemburgu. Według ustaleń polskiej, niemieckiej, szwajcarskiej i austriackiej prokuratury łączna kwota wyłudzona przez Arkadiusza Ł. to prawie 3 miliony złotych.

 

W ocenie prokuratury zastosowane przez Sąd środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 300 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, nie są wystarczające. Nie zabezpieczą one prawidłowego toku prowadzonych postępowań przygotowawczych. Podejrzany od ponad półtora roku ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Dodatkowo jest on poszukiwany przez austriacki i luksemburski wymiar sprawiedliwości, w tym także na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

 

Po zatrzymaniu podejrzanego Arkadiusza Ł., do którego doszło 02 lutego 2017 roku, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie ogłosił mu zarzuty popełnienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, czterech oszustw metodą „na wnuczka” na łączną kwotę ponad 1,4 miliona złotych. Dodatkowo jest on także podejrzany o popełnienie szeregu oszustw popełnionych metodą „na wnuczka” na szkodę starszych osób zamieszkałych w Niemczech, Szwajcarii i Austrii, na łączną kwotę stanowiącą równowartość prawie 1,5 miliona złotych.

 

Z uwagi na wagę zarzutów stawianych podejrzanemu oraz fakt, że przez ponad półtora roku ukrywał się on przed wymiarem sprawiedliwości, prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie nie uwzględnił jednak tego wniosku.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: PK

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY