MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ministerstwo Rozwoju w pakiecie „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaproponowało szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla znaczenie propozycji w ramach nowelizacji Kodeksu Pracy, które zmierzają m.in. w kierunku zwiększenia wiarygodności w selekcji pracowników „wrażliwego” sektora finansowego

 

Ponadto wychodzą naprzeciw oczekiwaniom małego i średniego biznesu, postulującego zmiany w kierunku uproszczenia i większej elastyczności działalności rozwijających się przedsiębiorstw. Projektodawca dąży również do zwiększenia ochrony praw pracowników.

„Nowelizacja Kodeksu Pracy ma szczególnie istotne znaczenie, gdyż dotyczy delikatnych w swojej naturze kwestii pracowniczych. Oceniamy, że propozycje przedstawione przez projektodawcę w wyważony i celny sposób adresują kilka kluczowych kwestii, związanych z m.in. aktualnymi wyzwaniami rynku finansowego,aktywizowaniem chęci do zatrudniania przez mniejszych przedsiębiorców oraz wsparciem dla pracowników.

Wiarygodność sektora finansowego nabiera wręcz strategicznego znaczenia w obliczu wymagającej sytuacji branży w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. W propozycjach nie zabrakło założeń uelastycznienia i uproszczenia działalności mniejszych przedsiębiorców. Projektodawca pamiętał również o prawach pracowniczych. W efekcie jest szansa na wyeliminowanie kilku nieużytecznych przepisów” – uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 

Nowelizacja Kodeksu Pracy obejmuje następujące propozycje:

prawo żądania zaświadczenia o niekaralności przez pracodawcę podlegającego nadzorowi KNF (pracodawca podlegający nadzorowi KNF będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania informacji w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo)

wprowadzenie regulaminu wynagradzania w przedsiębiorstwie powyżej 50 pracowników (wobec dotychczas powyżej 20)

wprowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przedsiębiorstwie powyżej 50 pracowników (wobec dotychczas powyżej 20)

likwidacja obowiązku wydania świadectwa pracy pracownikowi po 24 miesiącach zakładowego stażu pracy

wydłużenie do 14 dni (z 7 dni obecnie) terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy przez pracownika (obecne funkcjonowanie dwóch terminów odwołań powoduje pomyłki, których skutki są dotkliwe dla pracowników. Termin 7-dniowy wydaje się zbyt krótki na prawidłowe sformułowanie pozwu)

 

„Zwracamy szczególnie uwagę na jedną ze zmian, która w zamyśle projektodawcy ma na celu umożliwienie podmiotom sektora finansowego prowadzenie jeszcze bardziej rozważnej polityki kadrowej. Dostrzegamy wskazany przez autorów zmian interes społeczny i dbałość o stabilność gospodarki. Podkreślamy, że przez polski sektor finansowy przetoczyły się w ostatnich latach turbulencje, które uświadamiają że branża wymaga nadzwyczajnej weryfikacji kadr” – dodaje Marek Kowalski.

 

Według badania przeprowadzonego przez PARP, aż 35% przedsiębiorców wskazywało na zniesienie obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania, zaś 30% wskazań dotyczyło obowiązku ustalania regulaminu pracy, jako zmianę, która może najbardziej usprawnić funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa.

 

„Projektodawca wychodzi bezpośrednio naprzeciw tym oczekiwaniom proponując złagodzenie wymogów prawa pracy. Odnosimy się do tych propozycji z dużą aprobatą, ponieważ są one bezpośrednią reakcją na potrzeby mniejszych przedsiębiorców. Podobnie, jak w przypadku propozycji idących w kierunku zmniejszenia uciążliwości kontroli, czy zmian w ustawie o rachunkowości spodziewamy się istotnego pozytywnego impulsu w postaci dodatkowej aktywności ze strony rozwijających się podmiotów.

 

Pozytywnie odbieramy również zakładane ujednolicenie terminów odwołań do sądu pracy, które ma na celu zwiększenie zaufania przedsiębiorców i pracowników do prawa oraz ochronę sytuacji prawnej pracownika. Zdecydowanie wspieramy każdą zmianę, która zmierza ku uproszczeniu i zwiększeniu przewidywalności legislacji oraz budowaniu kapitału zaufania między państwem, przedsiębiorcami i pracownikami” – wskazuje przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: newsrm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY