MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  5 marca 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Autopoprawka do projektu ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w sposób bez precedensu w wolnej Polsce, eliminuje z uczestnictwa w obrocie gospodarczym prywatnych przedsiębiorców

 

- Ratownictwo medyczne nie jest tworzone na takich samych zasadach jak inne służby chroniące obywateli. Następuje uprzywilejowanie jednych podmiotów (publicznych) kosztem innych (prywatnych). Co więcej, „upaństwowienie" ratownictwa medycznego ma nastąpić natychmiast, bez planowanego wcześniej 4-letniego okresu przejściowego, kiedy firmy miałyby czas na przebranżowienie się - powiedział dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 

Zmiana ustawy zgodnie z autopoprawką prowadzi do naruszenia swobodny przepływu towarów, osób, usług i kapitału oraz wolności i swobody działalności gospodarczej w ochronie zdrowia.

Mniej restrykcyjna nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, dotycząca zakazu sprzedaży udziałów lub akcji w lecznicach (zakaz prywatyzacji) została tak oceniona przez ministra spraw zagranicznych: Zgodnie z orzecznictwem Trybunału ograniczeniem swobody przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości są nie tylko środki krajowe o charakterze dyskryminacyjnym, ale także środki, które mimo, iż stosowane są bez zróżnicowania do podmiotów krajowych i z innych państw członkowskich UE, uniemożliwiają, utrudniają lub zniechęcają inwestorów z innych państw członkowskich do dokonania inwestycji".

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY