MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W sprawach umów o wolnym handlu, z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w ubiegłym tygodniu w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli odbyło się spotkanie grupy państw podobnie myślących (like-minded) w sprawie przepływów danych w umowach handlowych, w tym w negocjowanej umowie handlowej EU-Japonia

 

W debacie uczestniczyli przedstawiciele 14 Państw Członkowskich mających ofensywne interesy w zakresie przepływu danych – Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii i Holandii. Tematem dyskusji była propozycja zapisów Komisji Europejskiej w ww. sprawie.

 

Kontynuując politykę ochrony prywatności i danych osobowych w umowach handlowych (czytaj więcej:Kolejny sukces Polski w obszarze cyfryzacji na arenie międzynarodowej). Polska konsekwentnie wnosi o konieczność przygotowania opinii przed Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (EDPS) przed publikacją formalnego stanowiska negocjacyjnego Unii Europejskiej.

 

Wśród dyskutowanych kwestii znalazły się m.in. zakres danych objętych przepływem, związek dyskusji prowadzonej w sprawie przepływu danych w Jednolitym Rynku Cyfrowym (czytaj więcej: Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie gospodarki opartej na danych) a wymiarem międzynarodowym, szerokie ujęcie wyjątków od ogólnej zasady przepływu danych.

 

Dalsze działania

Realizując strategię przewodnictwa grupy państw "podobnie myślących" w Jednolitym Rynku Cyfrowym Ministerstwo Cyfryzacji dążyło będzie:

do wprowadzenia klauzul kolizyjnych dot. ochrony danych osobowych i prywatności przy jednoczesnym dopuszczeniu swobody przepływu danych, w obecnie negocjowanych umowach handlowych tj. EU-Japonia oraz porozumieniu w sprawie handlu usługami (TISA), które w bardziej kompleksowy sposób obejmą kwestie przepływów danych;

wzmocnienia zapisów dotyczących konieczności konsultacji tekstów umów handlowych z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (EDPS) w ramach opublikowanej w styczniu 2017 r. propozycji rewizji rozporządzenia sprawie ochrony danych w instytucjach i organach UE;

zorganizowania spotkań z interesariuszami celem poznania aktualnych stanowisk partnerów zewnętrznych w tematach cyfrowych dyskutowanych w umowach handlowych.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: MC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY