MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Nie wszyscy właściciele psów asystujących mogą dokonać odliczenia kwoty wydatków poniesionych na psa asystującego od podstawy opodatkowania. Uwarunkowane jest to posiadanym przez osoby niepełnosprawne rodzajem oraz stopniem niepełnosprawności. HFPC wystąpiła do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o objęcie wszystkich właścicieli psów asystujących możliwością odliczenia kwoty wydatków poniesionych na psa asystującego, niezależnie od posiadanego przez te osoby stopnia oraz rodzaju niepełnosprawności

 

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od podstawy obliczenia podatku można odliczyć kwoty wydatków przeznaczonych na utrzymanie psa asystującego. Mogą to zrobić tylko osoby niepełnosprawne, które są niewidome i niedowidzące mające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, które są zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności. Kwota wydatków przeznaczona na utrzymanie psa asystującego, którą można odliczyć wynosi 2280 zł.

 

HFPC w wystąpieniu wskazuje, że przepis ten nie wymienia osób głuchych i niedosłyszących korzystających z pomocy psa sygnalizującego oraz osób, które korzystają z pomocy psa sygnalizującego atak choroby. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują również osób niewidomych i niedowidzących zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością ruchu zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Jest to dyskryminacja osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj oraz stopnień niepełnosprawności” – mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. „Na podstawie obowiązujących przepisów trzeba zauważyć, że pies sygnalizacyjny jest jednym z rodzajów psa asystującego” – podkreśla dr Dorota Pudzianowska.

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługują się pojęciem „grupy inwalidzkiej”. „Pojęcie to nie funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 1 września 1997 roku, kiedy to zostało zamienione na pojęcie niepełnosprawności” – mówi Adam Klepczyński, prawnik HFPC. „Dobrze byłoby więc dostosować przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pojęć aktualnie używanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” – zauważa Adam Klepczyński.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY