MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Uchwała Nr 5/2017

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie solidarności środowiska prawniczego

 

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (obwieszczenie Rektora UŚ z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego):

 

§ 1

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z narastającym zaniepokojeniem obserwuje coraz częstsze przypadki naruszania Konstytucji RP przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Podważają one standardy demokratycznego państwa prawa, których przyjęcie jest wielkim osiągnięciem Rzeczypospolitej i nieodzownym elementem przynależności do sfery cywilizacji zachodniej i Unii Europejskiej.

§ 2

Wobec sparaliżowania Trybunału Konstytucyjnego, przewidywanego ograniczenia wolności zgromadzeń i ignorowania zasad przejrzystego, demokratycznego procesu stanowienia prawa, konieczna jest solidarność całego środowiska prawniczego. Tylko wspólne działania i zgodny z prawem opór środowiska mogą ograniczyć autorytarne zapędy władzy.

§ 3

Świadomi konieczności solidarnych działań wyrażamy pełne poparcie dla uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie naruszania ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczypospolitej. W pełni popieramy apel o zwołanie kongresu prawników polskich i deklarujemy udział w jego organizacji. Uważamy, że istotnym elementem obrad kongresu powinna stać się planowana reforma wymiaru sprawiedliwości w kontekście zagrożeń dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Deklarujemy pełną solidarność z sędziami polskimi w przypadkach bezpośredniego stosowania przez nich Konstytucji RP i potępiamy niedopuszczalne groźby Ministra Sprawiedliwości wszczynania postępowań dyscyplinarnych w takich przypadkach.

DZIEKAN

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Czesław Martysz

 

 

 

LS

Informacja prasowa: Iustitia

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY