MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W wyniku działań podjętych przez Prokuratora Rejonowego w Bytowie, Rada Miejska w Bytowie uchyliła wydaną wcześniej uchwałę o opłatach za parkowanie pojazdów w soboty

 

Bez opłat w Bytowie

Działając na podstawie ustawy Prawo o prokuraturze Prokurator Rejonowy w Bytowie skierował do rady miejskiej wniosek o zmianę uchwały z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Bytowa oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Prokurator w szczególności zakwestionował jej zapis dotyczący pobierania opłaty za parkowanie w strefie w soboty w godzinach 9.00 - 13.00.

Powołując się na obowiązujące przepisy prawa, a także na orzecznictwo sądów administracyjnych, prokurator wyraził pogląd, iż sobota nie jest dniem roboczym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Pobieranie opłat za parkowanie w tym dniu jest niezasadne.

 

Rada Miejska w Bytowie wniosek prokuratora uwzględniła i zapis uchwały uchyliła. Na skutek działań podjętych przez prokuratora w Bytowie nie pobiera się opłat za parkowanie w soboty.

 

Skarga do WSA

Ponadto Prokurator Rejonowy w Słupsku zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uchwałę Rady Miejskiej w Ustce w zakresie pobierania opłat za parkowanie w soboty w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia każdego roku. Prokurator domagał się uchylenia tej uchwały. W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Ustce uznała ją za zasadną.

Podobne działania podjął Prokurator Rejonowy w Lęborku. Wniósł on o zmianę uchwały o opłatach za parkowanie w soboty podjętej przez Radę Miasta w Łebie. Z informacji uzyskanych od władz miasta wynika, iż zmiana przedmiotowej uchwały jest w fazie opiniowania przez komisje Rady, a decyzja w tej sprawie zapadnie pod koniec stycznia 2017 roku.

 

Bezprawne praktyki gmin

Działania podjęte przez prokuratorów to skutek polecenia wydanego przez zastępcę Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda.

Zwrócił się on do wszystkich prokuratorów z prośbą o podjęcie niezbędnych działań na płaszczyźnie prawa cywilnego i administracyjnego, które mają wyeliminować praktyki pobieraniu od kierowców opłat za parkowanie w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).

 

W swoim piśmie zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę, że niektóre samorządy wydzierżawiają prywatnym operatorom parkingi, a te pobierają od kierowców opłaty za parkowanie. Nawet w miejscach i dniach, w których – zgodnie z ustawy o drogach publicznych – nie powinny być one pobierane. Zgodnie bowiem z przepisami opłatę za parkowanie pobiera się za postój w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Nie mogą być one zatem pobierane np. w soboty i niedziele.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: PK

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY