MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Po II kwartale bieżącego roku, liczba aktywnych umów indywidualnych klientów bankowości interentowej po raz pierwszy przekroczyła 15 mln. W okresie kwiecień – czerwiec przybyło ich łącznie o 331 tys., a od początku początku roku - o 660 tys. - wynika z 23. edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na środowej konferencji prasowej

 

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

 

Raport NetB@nk: Ponad 15 mln aktywnych rachunków bankowości internetowej

Na koniec czerwca 2016 banki miały podpisanych 31,5 mln umów z klientami bankowości internetowej. W II kwartale liczba ta zwiększyła się nominalnie o 687 tys. sztuk, czyli o 2,23% w ujęciu kwartalnym i nieco ponad 12,5% w ujęciu rocznym. Pomijając istotny, skokowy wzrost liczby umów w II i III kwartale 2015 r., kwartalna dynamika zmian w sferze obowiązujących umów bankowości internetowej od dłuższego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie, nieprzekraczającym 2,5%. W ciągu 3 ostatnich okresów obserwujemy nieznaczne przyspieszenie w tej kategorii, jednak rynek powoli ulega nasyceniu i nie należy raczej spodziewać się spektakularnych zmian.

 

Zgodnie z danymi zebranymi w najnowszej edycji raporty NetB@nk, na koniec II kwartału 2016 było 15,2 mln. aktywnych klientów. To 48,2% całkowitej liczby umów bankowości internetowej. Dynamika wzrostu w zakresie rachunków aktywnych od 3 kwartałów utrzymuje się na poziomie niemal identycznym jak w przypadku całkowitej liczby umów, co oznacza, że internetowy dostęp do nowych rachunków nie jest wykorzystywany natychmiast.

 

Wyjaśnienia w zakresie stosunku liczby rachunków aktywnych w odniesieniu do całkowitej liczby umów bankowości internetowej mogą dostarczać wyniki zakończonego w lipcu b.r. badania w ramach akcji ZBP i porównywarki finansowej Comperia.pl pt. „Miliony Polaków”. Badanie, w którym udział wzięło łącznie ponad 22 tys. internautów, pokazało, że większość - 66% - klientów korzystających z usług bankowych posiada więcej niż jeden rachunek, jednak 80% aktywnie korzysta z jednego lub maksymalnie dwóch rachunków.

 

- Badanie okazało się cennym źródłem informacji dla środowiska bankowego w zakresie preferencji klientów dotyczących pożądanych cech rachunku bankowego. Łatwy i przejrzysty dostęp do konta przez internet znalazł się bardzo wysoko w hierarchii cech które powinien posiadać. W zdecydowanej większości cecha ta jest także wysoko oceniana przez klientów usług bankowych.

 

Badanie pokazało również, że duża część klientów posiada więcej niż jeden rachunek, co może wyjaśniać rozbieżność w zakresie obecnego potencjału bankowości internetowej i stopnia jego wykorzystania. Rynek w obecnej fazie rozwoju uległ pewnemu nasyceniu i o ile nie nastąpi na nim jakościowa zmiana, trudno oczekiwać skokowych wzrostów w zakresie liczby nowych rachunków– mówi Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich

 

Pengab: Wzrosło zainteresowanie kredytami

Kredyty obrotowe przedsiębiorstw i kredyty mieszkaniowe w największym stopniu zaważyły na wrześniowych zmianach w głównym indeksie koniunktury Pengab. Indeks wzrósł o 2 punkty w stosunku do pomiaru sierpniowego - głównie za sprawą wyższego wskaźnika ocen.

W sferze prognoz obserwujemy natomiast dość powszechny spadek optymizmu w zakresie rozwoju sytuacji w horyzoncie kilku miesięcy – największe korekty dotyczą kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Warto pamiętać, że korekta dotyczy jedynie skali wzrostu, nie kierunku zmian, a zatem respondenci wskazują w prognozach przede wszystkim na osłabienie dynamiki. Oczekiwanie realnego pogorszenia sytuacji dotyczy jednak sfery gospodarki kraju i taki pogląd przeważa od czerwca.

 

- We wrześniu indeks Pengab m/m wzrósł o 2,0 pkt do poziomu 23,1 pkt. Zmiana jest spowodowana wzrostem indeksu ocen który m/m zmienił wartość o 3,9 pkt., a także poprawą indeksu wyprzedzającego, który wzrósł m/m o 1,7 pkt. We wrześniu odnotowano wzrost aktywności klientów na rynku, przy czym przewidywania w tym zakresie nie są już tak optymistyczne, nie mają powszechnego charakteru. – podsumowuje Marcin Idzik z TNS Polska

 

 

 

Informacja prasowa: ZBP

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY