MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Rejonowa w Nysie nadzoruje postępowanie Komendy Powiatowej w Nysie w sprawie pobicia dwóch ratowników medycznych. Do zdarzenia doszło 7 stycznia 2017 roku w Nysie. Ratownicy zostali zaatakowani w trakcie udzielania pomocy poszkodowanemu

 

W związku ze zdarzeniem Komenda Powiatowa Policji w Nysie 9 stycznia 2017 roku przedstawiała zarzuty dwóm braciom: Adamowi i Rafałowi Ć.

Adam Ć. jest podejrzany o to, że będąc w stanie nietrzeźwym, w miejscu publicznym, bez powodu, wykazując rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego, poprzez szarpanie za ubranie oraz uderzenie w twarz naruszył nietykalność cielesną umundurowanego ratownika medycznego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Jest on również podejrzany o znieważenie tego ratownika medycznego.

 

Natomiast Rafał Ć. jest podejrzany o to, że będąc w stanie nietrzeźwym, w miejscu publicznym, bez powodu, wykazując rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego, poprzez szarpanie za kombinezon naruszył nietykalność cielesną ratownika medycznego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.

 

Podejrzani przyznali się do popełnienia stawianych im zarzutów. Złożyli wyjaśnienia i oświadczyli, że chcą dobrowolnie poddać się karze w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego. Prokurator Rejonowy w Nysie nie wyraził na to zgody z uwagi na charakter stawianych podejrzanym zarzutów, w tym okoliczności zdarzenia, w szczególności jego charakteru chuligańskiego.

 

Wobec podejrzanych nie zastosowano środków zapobiegawczych. Nie było to niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego.

 

Co mówią przepisy

Ratownicy medyczni podczas i w związku z wykonywaniem swoich czynności ratowniczych korzystają z takiej samej ochrony prawno–karnej przed naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagami, jak inni funkcjonariusze publiczni. Stanowi o tym art. 5 ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym ratownictwie medycznym.

 

Ochronie takiej podlega również każda osoba w trakcie udzielania pierwszej pomocy.

 

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: PK

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY