MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Z zadowoleniem odbieramy zapowiedzi, że minister Zbigniew Ziobro zamierza uprościć procedury, ograniczyć stanowiska funkcyjne, które pełnią sędziowie, aby mogli oni zająć się orzekaniem, a nie biurokratycznymi obowiązkami; wdrożyć system informatyczny, który mierzyłby obciążenie sędziów pracą i wagę spraw, w których orzekają. Zdaniem BCC, wszystkie te propozycje, mające usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości, są słuszne

 

Przewlekłość wymiaru sprawiedliwości to jedna z istotnych barier w działalności gospodarczej, którą przedsiębiorcy wymieniają w wielu badaniach opinii. Jej skutkiem są niezrealizowane inwestycje, wzrost kosztów działalności, a w ekstremalnym przypadku utrata płynności i w konsekwencji upadłość firmy.

Zastrzeżenia budzi propozycja, która pojawiła się w sferze publicznej, aby członków Krajowej Rady Sądowniczej wybierał Sejm. Naszym zdaniem godzi to w zasadę trójpodziału władzy i autonomię władzy sądowniczej w porządku demokratycznego państwa prawa. Władza ustawodawcza nie może mieć zwierzchności nad władzą sądowniczą.

 

Art. 10 Konstytucji RP stanowi, że: Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

 

Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: BCC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY