MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 1 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Od 17 października 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS) prowadzi Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. RZS ma za zadanie ochronę obrotu gospodarczego

 

Dotychczas RZS był prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 17 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. poz. 1919). Zgodnie z nowymi przepisami rejestr będzie prowadzić Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

 

Obowiązek ujawniania w RZS zastawów służy ochronie obrotu gospodarczego. Rejestr umożliwia uzyskanie informacji nt. obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym i o wysokości zabezpieczonej należności.

 

 

 

Ministerstwo Finansów

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY