MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził swoje zaniepokojenie treścią opublikowanego 5 stycznia 2017 r. w Tygodniku Plus Minus oraz na stronie internetowej www.rp.pl artykułu autorstwa Piotra Nowaka, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, pt. „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe”

 

W ocenie RPO tekst wskazuje na głębokie niezrozumienie specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz może wpływać na utrwalanie negatywnego wizerunku tej grupy społecznej w opinii publicznej. Rzecznik zwrócił się do Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z prośbą o poinformowanie o środkach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności edukacji na Uniwersytecie dla studentów z niepełnosprawnościami oraz o działaniach informacyjnych i wspierających skierowanych do pracowników naukowych.

 

W odpowiedzi Rektor Uniwersytetu w Białymstoku zapewnił, że władze Uniwersytetu przykładają ogromną wagę do zapewnienia dostępności edukacji osobom z niepełnosprawnościami. Na uczelni m.in.:

 

powołano Pełnomocnika Rektora d.s. Osób Niepełnosprawnych,

opracowano i przyjęto program działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami,

stworzono Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

 

W procesie kształcenia studenci korzystają z różnych form dostosowania i wsparcia dotyczących m.in. form egzaminów, dodatkowych godzin zajęć dydaktycznych, zajęć grupowych, pomocy asystenckiej, udostępniania materiałów dydaktycznych, a także współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.

 

Na Uniwersytecie nauczyciele prowadzący zajęcia ze studentami z niepełnosprawnościami mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Pełnomocnikiem Rektora d.s. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto w najbliższym czasie planowana jest realizacja szkoleń dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji podnoszących świadomość związaną z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie funkcjonowania studentów z Zespołem Aspergera i zaburzeniami psychicznymi.

Zapewniono także o aktywnym włączaniu się całego środowiska akademickiego w działania wspierające studentów z niepełnosprawnościami.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: RPO

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY