MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

10 lipca odbyła się rozprawa przed Wielką Izbą ETPC w sprawie Big Brother Watch i inni p. Wielkiej Brytanii, w ramach której Trybunał rozpoznawał trzy połączone skargi dotyczące masowej inwigilacji prowadzonej przez organy państwa

 

Skargi stanowiły pokłosie doniesień Edwarda Snowdena na temat inwigilacji prowadzonej przez władze USA, m.in. w porozumieniu z rządem Wielkiej Brytanii. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł we wrześniu 2018 r., jednakże skarżący odwołali się do Wielkiej Izby Trybunału, która orzeka w rozszerzonym składzie.

HFPC przedstawiła opinie przyjaciela sądu dotyczące dwóch z trzech połączonych skarg, w których przywołała standardy związane z prawem do prywatności, a także wolnością słowa w kontekście zagrożeń dla ochrony dziennikarskich źródeł informacji. W obu opiniach HFPC zwróciła również uwagę, że polskie prawo nie zawiera wystarczających gwarancji chroniących prawa jednostki w kontekście inwigilacji.

 

Skarżący podnieśli m.in., że potencjalnie mogli być poddani inwigilacji ze strony Rządowego Centrum ds. Łączności (ang. General Communications Headquarters) oraz że brytyjskie służby specjalne mogły otrzymywać od swoich zagranicznych odpowiedników informacje dotyczące działalności skarżących w przestrzeni elektronicznej, co naruszało ich prawo do prywatności. Dodatkowo, skarżący zajmujący się dziennikarstwem śledczym zwrócili uwagę, że tak szeroka inwigilacja, obejmująca potencjalnie także przedstawicieli mediów, zagraża ochronie tajemnicy dziennikarskiej i tym narusza swobodę wypowiedzi.

 

 

 

HFPC

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY