MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się do Rzecznika Praw Obywatelskich o przekazanie ewentualnych uwag do przygotowanego przez Ministerstwo projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej, oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Projekt przewiduje zmiany we wskazanych ustawach dotyczące m.in. uchylenia przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego, rozszerzenia zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczących martwego dziecka, czy rodziców dziecka. Rzecznika Praw Obywatelskich zaniepokoiły projektowane zmiany w kierunku rozszerzenia zakresu przetwarzania danych osobowych.

 

Należy też zwrócić uwagę, że o projektowanej ustawie już wcześniej pisały media.

 

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa dotyczące przedstawienia uwag do projektu ustawy, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się, więc do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyjaśnienie:

 

w jakim celu nastąpiło, wprowadzone w projekcie ustawy, rozszerzenie zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczących martwego dziecka, biorąc pod uwagę treść art. 51 ust. 2 Konstytucji,

w jakim celu nastąpiło, wprowadzone w projekcie ustawy, rozszerzenie zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczących rodziców dziecka, tj. o dane dotyczące stanu cywilnego matki dziecka i daty zawarcia małżeństwa rodziców dziecka biorąc pod uwagę treść art. 51 ust. 2 Konstytucji RP.

 

W ocenie Rzecznika, uzasadnienie przedstawionego do opiniowania projektu ustawy nie pozwala przyjąć, że rozszerzenie zakresu zbierania tych danych jest, w świetle Konstytucji, niezbędne.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: RPO

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY