MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 14 kwietnia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Łodzi 21 sierpnia 2017 roku w całości uwzględnił wniosek złożony przez prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i zezwolił na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Okręgowego w Szczecinie – Wiesławy B.-M.

 

Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej został złożony przez prokuratora po upływie niespełna miesiąca od zdarzenia. W tym czasie prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, który dostatecznie uzasadnia popełnienie przestępstwa przez sędzię Wiesławę B.-M.

 

 

W toku śledztwa prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zamierza ogłosić sędzi Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego).

Do oszustwa doszło 23 czerwca 2017 roku na terenie jednego z hipermarketów pod Szczecinem. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej sędzia doprowadziła hipermarket do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 złotych. Poprzez naklejenie na trzy przewodniki turystyczne cen 4,99 złotych za sztukę z innych produktów, zamiast rzeczywistych kwot 14,99 złotych za sztukę, sędzia wprowadziła w błąd pracownika sklepu obsługującego kasę. Przechodząc za linię kas i płacąc za zakupione towary niższą cenę, sędzia działała na szkodę pokrzywdzonego hipermarketu.

 

Duża zuchwałość sprawcy

W ocenie prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a także orzekającego w sprawie sądu dyscyplinarnego, w sprawie tej zaistniało dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez sędzię Wiesławę B.-M. przestępstwa, którego art. 313 par. 1 kodeksu postępowania karnego wymaga do ogłoszenia określonej osobie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

 

Prokurator oraz orzekający w sprawie sąd dyscyplinarny podkreślili, że zachowanie sędzi nosiło cechy dużej zuchwałości i znacznego nasilenia złej woli. Sędzia, jako osoba legitymująca się wykształceniem prawniczym, dopuszczając się przeklejenia cen na trzech przewodnikach turystycznych i w ten sposób zaniżając ich wartość, niewątpliwie musiała mieć świadomość realizacji znamion przestępstwa oszustwa. Od osoby sprawującej urząd sędziego, która winna się cechować przymiotem nieskazitelnego charakteru, można oczekiwać, iż jej zachowanie będzie nienaganne.

 

Trzeba uchylić immunitet

Skierowanie przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Okręgowego w Szczecinie było konieczne do tego, by wykonać czynności procesowe z jej udziałem, w tym by ogłosić jej zarzuty.

 

Zgodnie z art. 80 ustawy z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Jednocześnie art. 13 kodeksu postępowania karnego nakłada na prokuratora obowiązek uzyskania takiego zezwolenia. Bez tego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedopuszczalne jest pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY