MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W dniu 1 grudnia Sąd Najwyższy przedstawił opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 1044, druk senacki nr 355).Sąd Najwyższy ma wątpliwości, czy rzeczywistym przedmiotem zamierzonej regulacji nie jest po prostu daleko idące ograniczenie wolności zgromadzeń, która jest dobrem zagwarantowanym każdemu, a nie wyłącznie niektórym obywatelom

 

Sąd Najwyższy dodaje, że opiniowany projekt ma wszelkie cechy prawa „stanu wyjątkowego”, którego, o ile wiadomo, nikt w Polsce dotąd nie wprowadził zgodnie z art. 228 i nast. Konstytucji. Skoro zaś w tej sytuacji nie stosuje się art. 233 ust. 1 Konstytucji, oznacza to podjętą świadomie i oczywistą dla każdego prawnika próbę naruszenia ładu konstytucyjnego, w szczególności art. 2 Konstytucji RP, w zakresie wyrażanej w niej zasady państwa „prawnego”.

 

W ocenie Sądu Najwyższego opiniowany projekt jako całość jest projektem niezgodnym z Konstytucją RP oraz z zasadami prawa międzynarodowego. Zdaniem Sądu Najwyższego, projekt wielokrotnie narusza szereg przepisów Konstytucji RP (art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 57, art. 163, art. 228 ust. 1 i art. 233 ust. 1) oraz normy wynikające z umów międzynarodowych, w tym art. 11 ust. 1 EKPC czy też art. 21 MPPOiP.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: RPO

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY