MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 1 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uchylił decyzję prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Zażalenie w tej sprawie złożyła HFPC

 

„Dzisiejsze zwycięstwo odbierałbym w kategoriach moralnych, ponieważ decyzja sądu nie oznacza jeszcze, że wyrok z 9 marca zostanie opublikowany. Jest to jednak ważny krok ze strony wymiaru sprawiedliwości, ponieważ zauważył, że działania Premier Beaty Szydło mogą być nieprawidłowe” – skomentował rozstrzygnięcie sądu adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC.

Jak podkreślił, na dalszym etapie postepowania prokuratura będzie mogła umorzyć postępowanie, a wtedy HFPC nie będzie już przysługiwało zażalenie na taką decyzję. „Wyjaśnieniu sprawy nie pomaga to, że czynny polityk – Prokurator Generalny może jednym podpisem doprowadzić do umorzenia sprawy” – dodał adw. Marcin Wolny.

 

HFPC wniosła zażalenie na postanowienie prokuratora delegowanego do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, w którym odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. (K 47/15).

 

W postanowieniu prokurator uznał, że działanie Prezes Rady Ministrów nie spełniało znamion przestępstwa niedopełnienia obowiązków (określonego w art. 231 §. 1 kodeksu karnego). Zdaniem prokuratury brak publikacji wyroku nie spowodował szkody w interesie publicznym lub prywatnym.

 

W ocenie HFPC odmowa publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do powstania szkody o charakterze ustrojowym, politycznym, ekonomicznym, a także wizerunkowym. W zażaleniu podkreślono również, że postanowienie prokuratury naruszyło co najmniej kilka przepisów kodeksu postępowania karnego, w tym zasady obiektywizmu i swobodnej oceny dowodów.

 

HFPC w tym postępowaniu reprezentuje pro bono adw. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY