MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dostawę systemu informacji prawnej dla sądów powszechnych na rok 2017 oraz o zawarciu przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie umowy na dostawę systemu Legalis z wydawnictwem C.H. Beck. Jednocześnie dyrektorzy sądów zostali poinformowani, że niedopuszczalne będzie kupno drugiego systemu tj. Lex Wydawnictwa Wolters Kluwer

 

Sędziowie zrzeszeni w stowarzyszeniach sędziowskich zauważają, że tylko oba systemy stosowane łącznie dają pełny obraz polskiej i europejskiej judykatury. Ograniczenie sędziów wyłącznie do jednego z dwóch dostępnych na rynku programów, wpłynie na zubożenie wsparcia merytorycznego sędziów.

 

Komputerowe programy informacji prawnej to nie tylko treść aktów prawnych (w tym zakresie wystarczający byłby rzeczywiście tylko jeden system), lecz przede wszystkim dostęp do bazy orzeczeń sądowych z wielu lat oraz komentarzy i czasopism prawniczych. Zawartość modułów komentarzy i czasopism w programach Legalis i Lex jest w istotnej części odmienna i tylko dostęp do obu programów pozwala na poznanie pełnego spektrum poglądów prawnych prezentowanych w orzecznictwie i nauce prawa.

 

Ograniczenie polegające na dostępności dla sędziów tylko jednego programu postawi ich w gorszej sytuacji w stosunku do znaczących kancelarii prawnych, które mają do dyspozycji wszelkie dostępne źródła prawa i efektywnie z nich korzystają, powołując się na nie w swoich pismach procesowych. Może to spowodować gorszą jakość stosowanego prawa w praktyce orzeczniczej sądów.

 

Decyzję Ministerstwa Sprawiedliwości wykluczającą korzystanie z obu systemów uważamy za utrudniającą wykonywanie obowiązku stałego doskonalenia wiedzy prawniczej przez sędziów.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: Iustitia

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY