MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Europejski rynek leasingu na koniec 2015 roku osiągnął wartość 314,9 mld euro, przy 9,4 proc. wzroście (r/r). Polska branża leasingowa z 16,3 proc. dynamiką znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie - wskazują najnowsze dane Leaseurope

 

Leaseurope, federacja reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że dynamika europejskiej branży leasingowej na koniec 2015 r. wyniosła 9,4% (r/r), przy łącznej wartości sfinansowanych inwestycji na poziomie 314,9 mld euro . W ubiegłym roku większość europejskich rynków odnotowała wysoką, dwucyfrową dynamikę dla leasingu pojazdów osobowych.

 

Wartość nowych umów leasingowych samochodów osobowych w 2015r. wzrosła według danych Leaseurope o 15,9%, w porównaniu do 2014 roku, przy nieco wolniejszym, ale nadal silnym wzroście finansowania samochodów dostawczych na poziomie 11,3%. Dobre wyniki odnotowano także w obszarze finansowania sprzętu IT (średnio ok. 10%), przy nieznacznym 0,5% wzroście dla finansowania maszyn i urządzeń przemysłowych.

 

- Polska jest jednym z sześciu najważniejszych rynków leasingu w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Polska), wyróżniając się w tym gronie 16,3 proc. dynamiką . Udział polskiej branży leasingowej w europejskim rynku leasingu wynosi obecnie 3,8 % i systematycznie wzrasta. Awans polskiej branży leasingowej w europejskich rankingach wskazuje na wysoką popularność leasingu wśród polskich firm, głównie z sektora MŚP oraz zaufanie, jakim firmy obdarzają branżę. Ponad 500 tys. polskich firm, w tym mikro, małych i średnich, w ten właśnie sposób finansuje swoje inwestycje. To bardzo dobra wiadomość dla sektora leasingowego, który od 25 lat finansuje i wspiera firmy działające na polskim rynku - powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

 

Finansowanie rozwoju firm


Dane Komisji Europejskiej opublikowane na koniec 2015r. przedstawiły znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania działalności europejskich przedsiębiorców, w tym 47% przedsiębiorców wskazało leasing i zakup ratalny jako istotny dla ich działalności.„Aż 57% polskich przedsiębiorców uczestniczących w badaniu Komisji Europejskiej wskazało leasing i zakup ratalny jako źródła finansowania działalności" - zauważa Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

 

„Nas oczywiście najbardziej interesuje struktura finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, w tym przede wszystkim przez MŚP. Zgodnie z opublikowanymi w 2015 r. wynikami badania Oxford Economics, 18,9% wartości wszystkich inwestycji MŚP w Europie finansowanych jest przy wykorzystaniu leasingu. W Polsce wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi ok. 30 % " - dodaje Mieczysław Woźniak.

 

„Aby zilustrować te dane, rosnąc średniorocznie o 12,5%, w latach 2011 - 2015, branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o wartości około 190 mld PLN. Zakładając średnioroczne tempo wzrostu rynku leasingu w Polsce na poziomie 8% w latach 2016-2020, w okresie najbliższych 5 lat (tj. do roku 2020) polskie firmy leasingowe sfinansują inwestycje o wartości 300 - 320 mld PLN. To istotny wkład w rozwój i modernizację polskich firm, a w konsekwencji wzrost PKB w naszym kraju" - podsumowuje Mieczysław Woźniak.

 

Dynamika finansowania inwestycji za pośrednictwem leasingu na polskim rynku jest nadal wysoka - w I połowie 2016 r. wyniosła 17,7%, co wskazuje na wysoki optymizm inwestycyjny wśród polskich przedsiębiorców. W całym 2016 r. branża leasingowa sfinansuje inwestycje polskich firm, głównie mikro, małych i średnich, o wartości blisko 59 mld zł.

 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, która zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 45 związków z 33 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.

ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. Ponadto, ZPL prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

 

 

 

LS, Konfederacja Lewiatan, ZPL

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY