MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

HFPC zwróciła się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ze skargą na szereg materiałów „Wiadomości TVP”, mających na celu dyskredytację organizacji pozarządowych w oczach opinii publicznej. Materiały ukazały się w kilku wydaniach serwisu informacyjnego w okresie od 24 do 31 października 2016 r.

 

HFPC zwróciła się do KRRiT o zbadanie zgodności materiałów z ustawą o radiofonii i telewizji. Jej przepisy m.in. nakładają na telewizję publiczną obowiązek przygotowania informacji z poszanowaniem zasad bezstronności, wyważenia i niezależności. Materiały „Wiadomości TVP” stanowią naruszenie tych zasad.

 

„Kampania wymierzona w sektor organizacji pozarządowych jest działaniem na szkodę dobra publicznego, którego media publiczne zobowiązane są chronić. Materiały zostały skonstruowane w sposób mający na celu przedstawienie w negatywnym świetle działaczy społecznych oraz stanowią próbę dyskredytacji działalności czołowych polskich organizacji pozarządowych. Materiały te przedstawiają w nierzetelny sposób pracę organizacji działających na rzecz interesu publicznego i mających za zadanie monitorowanie przestrzegania praw człowieka i demokracji przez władze” – czytamy w skardze.

 

Art. 21 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji zobowiązuje nadawcę publicznego do kierowania się w opracowaniu materiałów odpowiedzialnością za słowo oraz sprzyjania swobodnemu kształtowaniu się zróżnicowanych poglądów obywateli. Ponadto ustawa nakłada na media publiczne obowiązek umożliwiania obywatelom i ich organizacjom wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej. W tym świetle dyskredytowanie działalności organizacji pozarządowych w oczach opinii publicznej, w szczególności przez media publiczne, należy uznać za próbę ich zastraszenia i ograniczenia ich działalności.

 

„Art. 54 Konstytucji, jak i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wskazuje, że wolność słowa to nie tylko przywileje, ale też zobowiązanie do rzeczowego, starannego dziennikarstwa, uprawianego w dobrej wierze.” – przypomina Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka HFPC.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY