MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 8 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia kończący prowadzone przez Delegaturę CBA w Katowicach wielowątkowe śledztwo w sprawie niegospodarności w jednej z największych spółek samorządowych w województwie śląskim, tj. Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A., a także spółkach zależnych

 

Akt oskarżenia dotyczy 18 podejrzanych, w tym byłych pracowników zarządu GPW S.A., GPW Dystrybucja Sp. z o.o., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Ekoenergia Silesia S.A., wiceprezesa zarządu jednego z największych w kraju Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz przedsiębiorców.

 

Wymienionych oskarżono o popełnienie łącznie 37 przestępstw związanych głównie z wyrządzeniem w latach 2011-2013 szkody w majątku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych w kwocie łącznej około 132 mln zł.

 

Ustalenia śledztwa wskazują, że osoby odpowiedzialne za sprawy majątkowe wymienionych spółek samorządowych angażowały pieniądze z majątku tych spółek bez szczegółowej analizy sytuacji finansowej kontrahenta, bez analizy ryzyka inwestycji, bez stosownego zabezpieczenia zwrotu wierzytelności w szereg inwestycji (poprzez zakup obligacji, certyfikatów Funduszu Inwestycyjnych Zamkniętych, pożyczki długoterminowe) prowadzonych przez podmioty spoza grupy kapitałowej, niezwiązane z profilem działalności GPW S.A. jako producenta i dystrybutora wody.

 

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono kilkanaście milionów złotych.

 

 

 

CBA

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY