MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 29 czerwca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

25 sierpnia, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali trzy osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzenia dotacji unijnych. Wśród zatrzymanych znaleźli się beneficjent, asystent i wykonawca jednego z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, nadzorowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako Instytucję Pośredniczącą

 

Co zarzuca się zatrzymanym

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymane osoby usłyszały zarzuty popełnienia przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ponad 2 milionów złotych i posługiwania się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami.

 

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Tymczasowe zajęcie mienia

W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania i zatrudnienia podejrzanych ujawniono i zabezpieczono dokumentację mającą związek z prowadzonym śledztwem. Ponadto dokonano tymczasowego zajęcia mienia o łącznej wartości co najmniej 150 tysięcy złotych.

 

Przedmiot śledztwa

Prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu śledztwo dotyczy oszustw dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020.

Do ich popełnienia miało dochodzić przy wykorzystaniu podrobionych, nierzetelnych i poświadczających nieprawdę dokumentów przez osoby będące beneficjentami, partnerami i wykonawcami projektów. Jak wynika z ustaleń śledztwa łączna kwota doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem sięga niemal 10 milionów złotych.


Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

 

 

 


Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY