MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 19 maja 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

22 listopada Sąd Najwyższy, rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Opolu, podjął precedensową uchwałę w sprawie postanowień wydawanych na podstawie Konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Na kwestię ukształtowania się dwóch odmiennych linii orzeczniczych w tym zakresie Rzecznik Praw Dziecka zwracał uwagę w wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości

 

Sąd Najwyższy badał, czy dopuszczalna jest zmiana – na podstawie art. 577 k.p.c. – postanowienia o wydaniu dziecka w oparciu o przepisy Konwencji haskiej. Wątpliwości w tym zakresie powziął Sąd Okręgowy w Opolu. Zdaniem Sądu Najwyższego, w tego rodzaju sprawach zawsze należy się kierować nadrzędną zasadą dobra dziecka. To ta zasada przesądziła o uznaniu przez SN, że dopuszczalna jest zmiana prawomocnego orzeczenia o wydaniu małoletniego.

 

Jak wskazuje Marek Michalak, którego wystąpieniem do MS posiłkował się Sąd Okręgowy w Opolu, kierując zapytanie do SN:W sprawach rozstrzyganych w trybie Konwencji haskiej, niejednokrotnie po ich prawomocnym zakończeniu, mogą pojawić się pewne wyjątkowe okoliczności, które uzasadniają zmianę postanowienia związanego z miejscem pobytu dziecka. Takimi przesłankami mogą być np. stan zdrowia dziecka czy zaniechanie kontaktu z nim przez rodzica, do którego małoletni miałby powrócić. Bez wątpienia w takich przypadkach wykonanie postanowienia o wydaniu dziecka za granicę byłoby sprzeczne z jego dobrem.

 

Stanowisko to Rzecznik prezentował także w toku prac nad projektem ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych, który jest obecnie rozpatrywany przez Sejm RP.

 

 

 

RPD

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY