MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 czerwca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie przedawnienia roszczeń z polis ubezpieczenia na życie. PG chce uchylenia orzeczenia sądu II instancji w całości i przekazania mu sprawy do ponownego rozpoznania – pisze “Prawo.pl”(www.prawo.pl z 11.06.2020 r.)

 

Kwestionowany wyrok w sprawie dotyczy dwóch umów ubezpieczenia na życie z UFK, zawartych w 2010 i 2011 r. Kiedy w 2012 r. ubezpieczona z powodu choroby nie opłaciła składek, ubezpieczyciel wypowiedział jej obie umowy.

Z tytułu pierwszej polisy zobowiązał się do wypłaty 8,4 tys. zł (potrącając 27,3 tys. zł), a w przypadku drugiej umowy towarzystwo uznało, że podstawowa wartość polisy wyceniona na niemal 6 tys. zł jest równa wartości kwoty potrąceń.

W rezultacie kobieta udała się do sądu, żądając wypłaty ok. 37 tys. zł wraz z odsetkami, stanowiącej wg niej świadczenie nienależne. Firma ubezpieczeniowa wniosła zaś o oddalenie powództwa w całości z powodu przedawnienia roszczeń.

 

Sąd I instancji zasądził na jej rzecz 30,5 tys. zł z odsetkami. Od wyroku odwołał się zarówno ubezpieczyciel, jak i powódka, domagająca się wyższej kwoty. Sąd II instancji jej apelację oddalił, uwzględniając apelację firmy i argument przedawnienia roszczeń.

 

 

 

Rzecznik Finansowy

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY