MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Podobnie jak samorząd sędziowski wyrażamy zaniepokojenie pracami modernizacyjnymi sądowych systemów informatycznych, jakie są podejmowane ostatnio przez Ministerstwo Sprawiedliwości


Obawiamy się, że Minister może uzyskać w ten sposób dostęp do systemów informatycznych wszystkich sądów i danych obywateli, zawartych w protokołach rozpraw, w tym również w sprawach, w których wyłączona została jawność postępowania.

 

Dotyczy to nie tylko danych osobowych uczestników spraw sądowych, ale również przebiegu rozpraw, treści zeznań świadków np. w sprawach o rozwód, o dział spadku, w postępowaniach karnych i postępowaniach rodzinnych. W wielu procesach dochodzi do ujawnienia na rozprawie intymnych spraw obywateli.

 

Obecnie krąg osób mających dostęp do takich danych limitowany jest do minimum niezbędnego do prowadzenia postępowania sądowego, co wynika z realizacji zasady określonej w art. 51 ust. 2 Konstytucji RP. Ministerstwo nie udziela jasnych odpowiedzi na pytania, jaki jest cel dostępu do tych danych, kto będzie nimi administrował i w jaki sposób nimi zarządzał.

 

Takie rozwiązanie może stworzyć realne zagrożenie nadużyć i nieuprawnionego wykorzystania wrażliwych informacji z postępowań sądowych przeciwko obywatelom.

 

 

 

Iustitia

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY