MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

HFPC wyraziła głębokie zaniepokojenie w związku z ograniczeniem możliwości relacjonowania przez media rozpraw odbywających się przed Trybunałem Konstytucyjnym

 

10 stycznia sędzia Julia Przyłębska wydała zakaz wpuszczania na salę rozpraw kamer i fotoreporterów. Decyzja została uzasadniona tym, że w ocenie sędzi obecność mediów na rozprawie powoduje pewien chaos, zaś przesadne zainteresowanie mediów nie sprzyja spokojnemu rozpoznaniu sprawy”.

 

HFPC uważa, że pozbawienie mediów możliwości rejestrowania rozpraw przed TK wykluczy relacjonowanie przebiegu postępowań na żywo, co stanowi poważną ingerencję tak w prawo do przekazania informacji przez dziennikarzy, jak i w prawo do uzyskania tej informacji przez opinię publiczną.

 

Fundacja zwraca uwagę, że w praktyce sądów powszechnych możliwość rejestrowania rozpraw jest z zasady dopuszczona, a jej ograniczenia są traktowane jako wyjątek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Decyzja sędzi Przyłębskiej pozostaje w sprzeczności ze standardem wypracowanym przez sądy powszechne i docenianym przez dziennikarzy, ale może być złym przykładem dla sądów powszechnych.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY