MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

„Działania zmierzające do odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich godzą w powagę urzędu i niezawisłość tej instytucji, a tym samym osłabiają poziom ochrony podstawowych praw nas wszystkich” – czytamy w dzisiejszym stanowisku Zarządu HFPC

 

„Pojawiające się w ostatnich miesiącach inicjatywy zmierzające do odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich nie są poparte żadnymi poważnie uzasadnionymi argumentami” – napisano w stanowisku. „Jak na ironię, głównym podnoszonym przez wnioskodawców zarzutem jest wzorcowe wręcz wywiązywanie się przez Rzecznika Praw Obywatelskich z zadań nałożonych na niego przez ustawodawcę ustawą (...) o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania” – czytamy dalej.

 

Zarząd HFPC przypomina również w swoim stanowisku, że nasilające się ostatnio głosy krytyki wobec obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, a nawet apel o jego odwołanie nie są jednostkowymi incydentami, a wpisują się w całą serię działań i wypowiedzi podważających pozycję Rzecznika. Wśród tych działań wspomniana została opracowana w grudniu 2015 r. ustawa znacząco osłabiająca immunitet RPO oraz decyzja sejmowej Komisji Finansów Publicznych ze stycznia 2016 r. o nieprzyznaniu budżetu dla Biura RPO we wnioskowanej i odpowiednio uzasadnionej wysokości. Co więcej, podkreślono, że trwający kryzys konstytucyjny także ogranicza efektywność interwencji Rzecznika na rzecz obywateli, choć jest to jeden z najważniejszych środków ochrony praw, jakimi dysponuje RPO.

 

„W tym kontekście Fundacja przypomina, iż w celu realizacji konstytucyjnych zadań, zgodnie z art. 209 i 210 Konstytucji, Rzecznik Praw Obywatelskich powinien cieszyć się niezawisłością, a kadencyjność urzędu stanowi gwarancję nieingerowania przez ciała polityczne w jego działalność” – czytamy w stanowisku HFPC.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY