MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 1 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło pilotaż masowej migracji akt stanu cywilnego. W pierwszej fazie pilotażu biorą udział Urzędy Stanu Cywilnego z Nowej Soli i Częstochowy

 

Celem pilotażu jest potwierdzenie, że narzędzie przygotowane do wdrożenia w całym kraju działa poprawnie. Efektem jego wprowadzenia ma zaś być znaczące skrócenie czasu oczekiwania obywateli na odpisy aktów oraz przyspieszenie realizacji zdarzeń losowych, takich jak np. narodziny dziecka.

 

Do 1 marca 2015 roku akty stanu cywilnego zapisywano tylko w Księgach Stanu Cywilnego. Wiele urzędów w Polsce stosowało równolegle aplikacje, które służyły do usprawnienia procesu tworzenia aktów, a także wydawania z nich odpisów. Po uruchomieniu Bazy Usług Stanu Cywilnego (system centralny dla całej Polski) część urzędów skorzystała z sześciomiesięcznego okresu przejściowego, by na w pełni scentralizowaną obsługę przejść dopiero od 1 września 2015 roku.

 

Brak masowej migracji doprowadził w największych urzędach w kraju do wielomiesięcznego oczekiwania na odpisy przez obywateli. Problem ten rozwiązać ma masowa migracja.

Wdrożenie mechanizmów masowej migracji jest odpowiedzią na postulaty uproszczenia i przyspieszenia procesów migracji oraz realizacją zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

 

Jeżeli pierwsza faza pilotażu pójdzie pomyślnie, planowane jest stopniowe włączanie kolejnych urzędów.

 

 

 

LS

Ministerstwo Cyfryzacji

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY