MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rozwiązanie problemu pseudokredytów walutowych dałoby środki na 500+ również na pierwsze dziecko

 

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wnioskuje o przeprowadzenie analizy skutków społecznych i gospodarczych będących efektem wprowadzenia przez banki umów tzw. kredytów walutowych[1].

 

Wyliczenia Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych wykazują, iż na funkcjonowaniu tych umów PKB traci rocznie ok. 20 mld, a budżet Państwa ok. 4 mld złotych. Odzyskanie tych kwot przez budżet państwa pozwoliłoby rocznie np. na sfinansowanie programu 500+ również na pierwsze dziecko.

 

20 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Podkomisji powołanej przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych zostanie przedstawiona Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca wpływu trzech projektów ustaw na bilanse banków.

 

Analiza dotyczy:

Przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811)Poselskiego projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729).poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877)

 

Posłowie jednak w dalszym ciągu nie otrzymali pełnej informacji o skutkach społecznych, gospodarczych i ekonomicznych wpływu dalszego funkcjonowania tych umów. Dlatego Stowarzyszenie SBB wnioskuje o powołanie zespołu, który dokona analizy:

 

kosztów społecznych i gospodarczych likwidacji 170 tys. umów,

negatywnego wpływu funkcjonowania tych umów na gospodarkę Polską,

kosztów społecznych i gospodarczych wynikających z: samobójstw, upadłości konsumenckich i bankructwa polskich rodzin.

 

W ocenie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu dopiero zebranie powyższych informacji pozwoli dokonać wyboru najlepszego rozwiązania problemu kredytów pseudowalutowych.

 

 

 

Arkadiusz Szcześniak
Prezes Stowarzyszenia
Stop Bankowemu Bezprawiu

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY