W warszawskiej siedzibie BCC odbyło się spotkanie doradcze pt. Sukcesja firm rodzinnych w Polsce. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Kancelarii Wojarska Aleksiejuk Lechowicz: Piotr Aleksiejuk, radca prawny, Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat, Łukasz Lechowicz, radca prawny i Mateusz Majewski

 

Problematyka sukcesji w firmie jest aktualnie jednym z największych wyzwań, z jakim muszą się zmierzyć polscy przedsiębiorcy, właściciele firm rodzinnych. Historia firm rodzinnych funkcjonujących od pokoleń w Europie Zachodniej czy też w Stanach Zjednoczonych jako jeden z najważniejszych czynników decydujących o przetrwaniu firmy.

 

Zdecydowana większość polskich firm rodzinnych została założona w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a ich właściciele są z reguły pierwszym pokoleniem, które powołało do życia, następnie utrzymało i rozwinęło te firmy. Z uwagi na brak doświadczenia w projektach sukcesji właścicieli firm rodzinnych i ich rodzin, rzeczywistość prawna polskich firm rodzinnych jest alarmująca.

 

Celem spotkania doradczego było przybliżenie tematyki związanej z projektami sukcesji w firmach rodzinnych w Polsce, które to projekty w pierwszej kolejności mają na celu stworzenie otoczenia prawno-podatkowego firmy rodzinnej, które ma zabezpieczyć ją przed nagłymi, niekontrolowanymi zdarzeniami, a następnie przygotować właścicieli firmy rodzinnej na dokonanie i wdrożenie tzw. transferu międzypokoleniowego, mającego na celu zapewnienie możliwości przetrwania firmy i jej rozwijania przez następne pokolenia.

 

Korzyści z udziału w spotkaniu doradczym to: zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z niekontrolowaną sukcesją w firmach rodzinnych prowadzonych w poszczególnych formach prawnych; zapoznanie się z pozytywnymi i negatywnymi przykładami projektów sukcesji w polskich i zagranicznych firmach rodzinnych; uzyskanie praktycznych wskazówek w jaki sposób zachować ciągłość i trwałość firmy, a także w jaki sposób ograniczyć zagrożenia związane z niekontrolowaną sukcesją; poznanie praktycznej wiedzy odnośnie tematyki przygotowywania stopniowego planu przekazywania zarządzania firmą na rzecz przyszłych sukcesorów; konsultacja z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania projektów sukcesji w polskich firmach rodzinnych.

 

 

 

BCC