MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie weźmie udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, który w tym roku odbędzie się od 14 do 20 listopada. To ogólnoświatowa inicjatywa mająca na celu promowanie idei bycia przedsiębiorczym wśród młodych ludzi. Z tej okazji w GUP zorganizowane zostaną spotkania informacyjne i warsztaty instruktażowe. Obowiązują wcześniejsze zapisy

 

W poniedziałek i wtorek, 14 i 15 listopada odbędą się „Spotkania informacyjne dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą” – poprowadzą je specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Centrum Aktywizacji Zawodowej w GUP w Krakowie. Celem jest przekazanie informacji o formach wsparcia dostępnych w GUP (dotacjach ze środków EFS, FP i PFRON) na uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz podstawowych informacji na temat wysokości składek obowiązujących przedsiębiorców (dostępnych ulgach) i obowiązujących formach opodatkowania.

 

W środę i czwartek, 16 i 17 listopada odbędą się „Warsztaty instruktażowe dla osób ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej”. W ramach warsztatów specjaliści szczegółowo przeanalizują wnioski o dotację z EFS, FP i PFRON oraz omówią najczęściej pojawiające się nieprawidłowości, obowiązującą punktację i kryteria oceny wniosków. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję uzupełnić wnioski i omówić ich treść z prowadzącymi warsztaty.

 

W piątek 18 listopada odbędzie się spotkanie „Najważniejsze elementy biznesplanu, które można wykorzystać we wniosku o dotację z urzędu pracy”. Poprowadzi je specjalista z Centrum Aktywizacji Zawodowej w GUP. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu podstawowych elementów biznesplanu z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania we wniosku o dotację z urzędu pracy.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: UM Kraków

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY