MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Urzędnicy przekonują, że obowiązki ubezpieczeniowe nie dotyczą tych, którzy nie zarejestrowali działalności . Prawnicy są zgodni: taka interpretacja to absurd

 

Założenie jest takie: przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak stanowi art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przepis ten przesądza, że podmiot, który nie wpisze się do CEIDG, nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

 

Prawnicy, gdy słyszą o takiej interpretacji, łapią się za głowy. – Artykuł 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) nie odnoszą się do wpisu jako elementu kreującego tytuł do ubezpieczeń, ale prowadzenia (wykonywania) działalności gospodarczej – wskazuje radca prawny Łukasz Chruściel, partner kierujący biurem kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach. A to jego zdaniem oznacza, że każdy, kto realnie wykonuje działalność, składki powinien odprowadzać.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/976955,wpis-do-ceidg-firma-bez-skladek-do-zus.html

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY