MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił 30 stycznia projekt zmian ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony. HFPC krytycznie odniosła się do tych propozycji

 

Mają one m.in. wprowadzić procedury graniczne, które dadzą Straży Granicznej uprawnienia do przeprowadzenia uproszczonego postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy wobec cudzoziemców oraz do umieszczania ich na czas postępowania w ośrodkach strzeżonych. Planowane jest również utworzenie listy bezpiecznych krajów trzecich i bezpiecznych krajów pochodzenia. W przypadku, gdy cudzoziemiec przybędzie z któregoś z tych państw, wówczas jego wniosek o udzielenie ochrony może zostać od razu uznany za bezzasadny lub postępowanie w jego sprawie może zostać przeprowadzone w trybie przyspieszonym.

 

Opinia HFPC

Wedle oświadczenia ministra Błaszczaka planowane zmiany mają na celu wzrost poziomu bezpieczeństwa w Polsce. W ocenie HFPC jednak te propozycje dotyczą nieistniejących zagrożeń. Fundacja przypomina, że uchodźcy przybywają do Polski od lat 90. w liczbie kilku – kilkunastu tysięcy rocznie i nie stanowili do tej pory zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Polska również nie jest celem masowego napływu cudzoziemców z Afryki czy Azji.

 

HFPC wyraża obawę, że projektowana procedura graniczna może być nadużywana. Może dojść do tego poprzez arbitralne uznawanie przez Straż Graniczną, że poszczególni cudzoziemcy przybyli do Polski w innym celu niż ubieganie się o ochronę. To może spowodować, że będą automatycznie pozbawiani wolności, a postępowania w ich sprawie będą rozpatrywane w sposób przyspieszony, bez należytego zbadania indywidualnej sytuacji.

„To bardzo przykre, że w świecie, w którym mają miejsce wojny i prześladowania, władze polskie nie deklarują w pierwszym rzędzie pomocy ludziom obawiającym się o swoje bezpieczeństwo, ale zamykają przed nimi granice” – powiedziała Danuta Przywara, prezes zarządu HFPC.

 

Pomoc organizacji pozarządowych dla cudzoziemców

Minister Błaszczak w „Sygnałach Dnia” stwierdził, że polskie władze udaremniły otwarcie kolejnego szlaku migracyjnego przez Polskę i dlatego jest on krytykowany przez niektóre organizacje pozarządowe, które dążą do otwarcia granic przed migrantami ekonomicznymi.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem każdy cudzoziemiec może poprosić o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce i powinien mieć możliwość pobytu w Polsce na czas postępowania. Natomiast krytykujemy praktykę nieprzyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym w Terespolu właśnie dlatego, że jest to praktyka niezgodna z obowiązującym prawem.

 

Ponadto minister stwierdził, że niektóre organizacje pozarządowe finansowane ze środków UE zajmują się szkoleniem migrantów ekonomicznych z Azji, jak skutecznie złożyć wniosek o ochronę i oszukać służby graniczne. Odnosząc się do tych słów, HFPC wskazuje, że działania sektora pozarządowego oparte są na obowiązujących przepisach prawa. Mają one na celu informowanie cudzoziemców o przewidzianych w tych przepisach możliwościach ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową. Natomiast to powołane do tego organy państwowe ostatecznie stwierdzają, czy dany cudzoziemiec jest uchodźcą czy nie.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY