MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 czerwca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13 stycznia 2020 r.

W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5.12.2019 r. w sprawie III PO 7/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili ukształtowania składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa - w zakresie sędziów wchodzących w skład Rady - zgodnie z wymogami Konstytucji RP.

Zgromadzenie podziela pogląd, iż organ pełniący obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia wskazanego w ww. orzeczeniach warunku niezależności od władzy politycznej.

Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz ww. organowi do tego czasu.

 

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13.01.2020 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu do opublikowania uchwały nr 1 z 13.01.2020 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

 

 

 

Iustitia

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY