MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 1 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W dniu 14 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy stwierdził nieważność wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 roku. Wyrokiem tym Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy skazał: Zdzisława B., Józefa B., Bernarda D., Tadeusza G. i Tadeusza G. na kary od 6 miesięcy do 6 lat więzienia

 

Kary te zostały wymierzone za branie udziału w tzw. „Wydarzeniach Bydgoskich” – masowym proteście mieszkańców miasta w dniu 18 listopada 1956 roku, w trakcie którego m.in. spalono urządzenie zagłuszające sygnał radiowy radia ,,Wolna Europa”.

 

W sprawie tej prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku złożył wniosek do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o wznowienie postępowania. Wniosek ten został uwzględniony i sprawę przekazano do dalszego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy.

W toku postępowania przed Sądem prokurator IPN przedstawił nowe dowody świadczące o tym, że skazani brali udział wydarzeniach mających charakter zrywu niepodległościowego mieszkańców Bydgoszczy. Tym samym działali oni na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Powinni oni zatem zostać zrehabilitowani.

 

Sąd podzielił argumentację prokuratora i stwierdził nieważność wyroku z dnia 18 stycznia 1957 roku.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: PK

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY