MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Osoby popadające w finansowe kłopoty nierzadko upatrują szansy na ratunek w procedurze upadłości konsumenckiej. Czasem zobowiązania obciążające dłużnika są wynikiem prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej. Taka sytuacja nie przekreśla szansy na ogłoszenie upadłości, ale trzeba spełnić kilka warunków

 

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej decyduje się coraz więcej dłużników. Od początku 2015 r. procedura ta jest obłożona znacznie mniej restrykcyjnymi warunkami. Jeśli nie doprowadziliśmy do niewypłacalności umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa, sąd powinien przychylić się do naszego wniosku.

 

Jedną z zalet bankructwa w wersji dla konsumentów jest możliwość umorzenia zobowiązań po zrealizowaniu narzuconego przez sąd planu spłaty. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest także jeszcze bardziej korzystne rozwiązanie – umorzenie długów bez przechodzenia długotrwałego procesu stopniowego spłacania wierzycieli. Sąd może zdecydować się na taką opcję, np. jeśli uzna, że sytuacja dłużnika nie rokuje nadziei na poprawę.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Upadlosc-konsumencka-a-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-7498935.html

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY