MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku oraz Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy realizują powierzone przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi czynności w ramach śledztw dotyczących działania spółki Amber Gold i spółek pokrewnych oraz niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych

 

W śledztwie prowadzonym przez Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych prokuratura przedstawiła dwóm pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz trzem pracownikom Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

 

Zarzuty przedstawiono dyrektorowi oraz zastępcy dyrektora Departamentu Rynku Transportu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którzy nie podjęli żadnych działań zmierzających do zawieszenia bądź cofnięcia koncesji spółkom Jet Air Sp. z o.o. (OLT Express Regional Sp. z o.o.), pomimo stwierdzonych licznych nieprawidłowości w ich działaniu.

 

Pracownikom Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, w tym kierownikowi Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, przedstawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych związanych z brakiem prawidłowego postępowania wobec spółek z grupy Amber Gold, w tym zaniechania weryfikacji przekazywanych przez spółkę Amber Gold dokumentów rejestracyjnych, jak i z nieterminowym otwieraniem dla tychże podmiotów obowiązków podatkowych.

 

Z kolei w śledztwie prowadzonym przez Delegaturę CBA w Gdańsku zarzuty prania pieniędzy postawiono byłemu prawnikowi spółki Amber Gold oraz biznesmenowi. Obaj przyjęli i użytkowali drogie samochody zakupione z pieniędzy pochodzących bezpośrednio z przestępstwa.

 

Dodatkowo biznesmenowi zarzuca się, że wystawił dokumenty poświadczające nieprawdę dotyczące usług świadczonych na rzecz innych przedsiębiorstw. Usługi te nie zostały wykonane, a przedsiębiorca osiągnął znaczną korzyść majątkową.

 

 

 

CBA

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY