MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ustawa o jawności życia publicznego znajduje się obecnie w Rządowym Centrum Legislacji i jest na etapie konsultacji publicznych od dnia 5 grudnia 2017r. (numer wykazu RCL: UD314).

 W art. 39 pkt 1) stwierdzono, że:
"Osoba pełniąca funkcje publiczne, określone w art. 40, nie może:
1) być członkiem organu: 
a) zarządzającego lub kontrolnego spółki prawa handlowego, 
b) zarządzającego lub kontrolnego spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, 
c) zarządzającego stowarzyszenia lub fundacjiposiadających możliwość prowadzenia bądź prowadzących działalność gospodarczą"

 

At. 40 tej ustawy w pkt 20 przypisuje sędziów i prokuratorów do katalogu osób objętych tą regulacją

, natomiast art. 76 ust. 1 nakazuje w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru, powołania
na stanowisko lub nawiązania innego stosunku prawnego zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje, w przypadku kolizji posiadania statusu funkcjonariusza publicznego o którym mowa w art. 40, wobec wykonywania funkcji, o których mowa w art. 39 

w przypadku braku decyzji o zrzeczeniu się funkcji w organie zarządzającym stowarzyszenia przez sędziego ustawa przewiduje nałożenie sankcji określonej w art. 76 ust.2 pkt 1) w postaci uznania takiego działania za przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

 

 

Iustitia

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY