MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Połączone posiedzenie trzech komisji sejmowych* debatowało w środę 22 lutego nad tak zwaną ustawą o „sieci szpitali”. Projekt regulacji – w wersji, która nie uwzględniła większości uwag zgłoszonych w konsultacjach – przyjęła Rada Ministrów. Business Centre Club podziela publicznie znane głosy wielu środowisk mówiące o negatywnych aspektach projektowanej ustawy

 

Zwracamy przy tym uwagę na kluczowe kwestie, które naszym zdaniem powinny stanowić osnowę przeprowadzanych zmian i być uwzględnione w dalszych pracach legislacyjnych – ustalenie pełnych kryteriów zarządzania jakością w nowych warunkach odpłatności zryczałtowanej oraz zapewnienie adekwatnej obsługi informatycznej koordynowanej opieki. Tak poważna reforma powinna być realizowana w innym niż proponowane obecnie, jakościowym ujęciu, z zachowaniem procedur medycznych i bezpieczeństwa pacjentów.


Projekt ustawy o tzw. sieci szpitali jest powszechnie krytykowany i wzbudza wiele obaw. Fundamentalny zarzut do regulacji w obecnym kształcie dotyczy zagrożenia dla obniżenia jakości opieki i dostępności dla pacjenta. Wiąże się on z wprowadzeniem ryczałtowego finansowania dla placówek wchodzących do sieci bez jakichkolwiek warunków zabezpieczających utrzymanie czy też poprawę standardu opieki.

 

W polskiej opiece zdrowotnej nie zbudowano dotychczas spójnego systemu wspierania jakości. Brak jest powszechnie obowiązujących, jawnych i monitorowanych standardów postępowania jak również narzędzi pozwalających na metodyczne podejście do zarządzania jakością. Nie ma możliwości sprawnego, rzetelnego gromadzenia informacji o przebiegu procesu leczenia. Kulejąca informatyzacja systemu, która leży u podstaw rozwiązania wielu problemów w ochronie zdrowia, nie znajduje się jednak wśród priorytetów resortu zdrowia.

A bez tych dwóch warunków nie ma możliwości zagwarantowania opieki na wysokim poziomie. Nie ma również możliwości nadzorowania standardu opieki przy wprowadzaniu rewolucyjnej reformy organizacyjnej takiej jak sieć szpitali, czy wprowadzaniu zmian bardziej kompleksowych, bezpośrednio dotykających przebiegu terapii, takich jak koordynowana opieka nad pacjentem.

 

Podstawową kwestią jest czy rząd, w wyniku zapowiedzi przesunięcia wprowadzenia ustawy na jesień 2017 roku, zdąży z dwoma kluczowymi rozwiązaniami: ustaleniem pełnych kryteriów jakościowych w warunkach odpłatności zryczałtowanej oraz z obsługą informatyczną opieki koordynowanej. Zdaniem BCC, niezrealizowanie tych warunków spowoduje długoletnie perturbacje i znaczące obniżenie jakości opieki medycznej. Połączone posiedzenie trzech komisji sejmowych nie wskazało na zrozumienie wagi tych zagadnień. Dyskusja sprowadza się do rozwiązywania indywidualnych problemów poszczególnych świadczeniodawców.

BCC zgadza się z wieloma postulatami diagnozy systemu prezentowanej przez Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do ustawy o sieci. Uderza jednak nieadekwatność rozwiązań do problemów. Wyrażamy nadzieję, że w toku debaty parlamentarnej projekt zostanie istotnie zmodyfikowany i uwzględni uwagi strony społecznej.

 

* Tło prac nad regulacją:

Specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia, Gospodarki i Rozwoju, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone było w całości systemowi podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tak zwanej sieci szpitali. Ministerstwo Zdrowia reprezentował podsekretarz stanu Piotr Gryza, odpowiedzialny za przygotowanie regulacji. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom na posiedzeniu nie pojawił się minister Radziwiłł. Licznie reprezentowani byli natomiast przedstawiciele świadczeniodawców, samorządów i organizacji samorządowych.

 

Przewodniczący posiedzeniu poseł Bartosz Arłukowicz zobowiązał Ministerstwo Zdrowia do przedstawienia do poniedziałku 27 lutego, rzetelnej oceny skutków regulacji oraz listy świadczeniodawców wchodzących do sieci oraz niekwalifikujących się do niej.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: BCC

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY