MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Banki, instytucje finansowe będą miały prawo do sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli pracownicy nie byli karani za określone typy przestępstw. Umożliwi to ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, która właśnie trafiła do podpisu Prezydenta RP. Konfederacja Lewiatan postulowała o takie rozwiązania

 

Nowa regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy od lat wskazywali, że brak możliwości pozyskiwania danych o niekaralności kandydatów do pracy, nie pozwala na właściwą weryfikację osoby zatrudnianej, co ma zasadnicze znaczenie przy dostępie do informacji, danych dotyczących również osób trzecich. Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo obrotu finansowego w Polsce i wiarygodność instytucji finansowych. Umożliwią również otwarcie polskiego rynku pracy na świadczenie zaawansowanych usług drogą elektroniczną m. in. w stosunku do podmiotów sektora finansowego spoza naszego kraju - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

 

Pracodawca będzie mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub już zatrudnionej oświadczenia czy była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za wskazane w ustawie przestępstwa. W szczególności chodzi o przestępstwa istotne z punktu widzenia obrotu finansowego (m.in. przestępstwa przeciwko dokumentom, mieniu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz inne przestępstwa wymienione w przepisach karnych ustaw szczegółowych, dotyczących działalności wykonywanej przez podmioty sektora finansowego).

 

W celu udokumentowania informacji zawartych w oświadczeniu, podmiot sektora finansowego będzie mógł wymagać również od pracownika lub potencjalnego pracownika udokumentowania udzielonych informacji poprzez przedłożenie zaświadczenia o niekaralność z Krajowego Rejestru Karnego, przy czym kosztami wydania tego zaświadczenia będzie obciążony pracodawca żądający zaświadczania.

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY