MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. akt I ACa 1260/15) po raz kolejny stawia pod znakiem zapytania możliwość składania przez Skarb Państwa przeciwko podatnikom pozwów w sądach powszechnych

 

Zasadniczo dla dochodzenia należności publicznoprawnych przewidziano całkiem inną drogę - administracyjną i egzekucyjną. Tymczasem coraz częściej się zdarza, że organy podatkowe składają do sądów powszechnych pozew np. o uznanie danej czynności za bezskuteczną (skarga pauliańska). Co istotne, w tym wypadku pozwanym nie jest podatnik, tylko podmiot, który zawarł z nim transakcję .

 

W ten sposób fiskus coraz częściej podważa skuteczność takich transakcji jak darowizna, intercyza z przeniesieniem całości majątku na jednego małżonka itp. Powinno to być przestrogą dla wszystkich, którzy zawierają tego typu umowy z osobami zalegającymi wobec budżetu. Jeśli skarga pauliańska okaże się skuteczna, to stracą majątek otrzymany w drodze darowizny, intercyzy itp.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/963791,fiskus-siega-po-majatek-partnerow-biznesowych.html

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY