MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 19 maja 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

- W sprawach rodzinnych, w których orzeczono o pozbawieniu władzy rodzicielskiej oboje rodziców, a następnie orzeczono adopcję dziecka, pewność prawa jest jedyną gwarancją zabezpieczenia dobra dziecka – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym skierowanym do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz do wiadomości Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisława Piotrowicza. Uwagi dotyczą projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, który przedłożył do Sejmu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 

Projektowana ustawa zakłada nadanie Rzecznikowi Praw Dziecka dodatkowych kompetencji w zakresie możliwości wnoszenia skargi nadzwyczajnej - w zakresie jego właściwości.

Rzecznik wskazuje, że niedopuszczalnym jest wzruszanie prawomocnych orzeczeń adopcyjnych z uwagi na skutki prawne adopcji, określone w art. 121 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje wprawdzie możliwość rozwiązania przysposobienia niepełnego (art. 125), ale podmiotami uprawnionymi do złożenia takiego żądania są wyłącznie adoptujący lub adoptowany. Dodatkowo rozwiązanie adopcji może nastąpić jedynie z ważnych powodów – przypomina Rzecznik i dodaje, że rozwiązanie adopcji niepełnej nie jest możliwe, mimo wystąpienia ważnych powodów, jeżeli miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. W odniesieniu do adopcji pełnej, Kodeks przewiduje całkowity zakaz rozwiązania adopcji.

 

Z uwagi na wskazany powyższej stan prawny, RPD zaznacza, że w przypadku uwzględnienia zasadności skargi nadzwyczajnej w zakresie orzeczeń o pozbawieniu władzy rodzicielskiej i adopcji, powstałby stan prawny i faktyczny, w którym dziecko adoptowane miałoby równocześnie dwie pary rodziców: rodziców biologicznych i rodziców adopcyjnych.

 

W sprawach o wykonywanie władzy rodzicielskiej, rodzic w każdym czasie może wystąpić do sądu o zmianę sposobu jej sprawowania.

 

Rzecznik wyraża pogląd, że nowa instytucja w postaci skargi nadzwyczajnej nie będzie miała tu uzasadnienia. W ocenie Rzecznika konieczne jest uzupełnienieprzepisu § 3. w proj. art. 87, poprzez dodanie, po słowach „ustalającego” słowa „przysposobienie”.

 

 

 

RPD

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY