MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

- W związku z nowymi zarzutami dotyczącymi tzw. dzikiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie, w tym działki przy Pałacu Kultury i Nauki pod dawnym adresem Chmielna 70, Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratorów i tymczasowo aresztował trójkę podejrzanych: byłą urzędniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenę K., która na moje polecenie została zwolniona z ministerstwa, biznesmena skupującego roszczenia do warszawskich nieruchomości Janusza P. oraz znanego warszawskiego adwokata i byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorza M. Sąd w pełni podzielił argumenty przedstawione przez prokuraturę i zgromadzony przez nią materiał dowodowy, który w znacznym stopniu uprawdopodabnia, że podejrzani dopuścili się wszystkich zarzucanych im przestępstw – poinformował na dzisiejszej (12 października 2017 roku) konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

 

Co zarzucono podejrzanym

W dniach 9 i 10 października 2017 roku prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ogłosili nowe zarzuty związane z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie trójce ostatnio aresztowanym podejrzanym, a także dwóm podejrzanym, którzy trafili do aresztów przed kilkoma miesiącami.

 

Byłemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakubowi R., jego matce adwokat Alinie D., byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenie K., biznesmenowi skupującemu roszczenia do warszawskich nieruchomości Januszowi P. oraz znanemu warszawskiemu adwokatowi i byłemu dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorzowi M. przedstawiono zarzuty korupcyjne. Związane są one z przyjęciem oraz wręczeniem korzyści majątkowej znacznej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 31 milionów 410 tysięcy złotych oraz obietnicę korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie 2 milionów 500 tysięcy złotych.

 

Prokuratorzy ogłosili również zmienione zarzuty podejrzanym Jakubowi R. i Alinie D. dotyczące doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 13 milionów 207 tysięcy 521 złotych. Swojego oszustwa podejrzani dopuścili się w związku z uzyskaniem prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościelisku przy ul. Salamandry 30 oraz w Warszawie przy ul. Morszyńskiej 27. Przy popełnieniu tego przestępstwa współdziałał z nimi podejrzany Jakub R.

 

Ponadto podejrzanym: Alinie D. i Jakubowi R. zarzucono popełnienie czynu z art. 270 par. 1 kodeksu karnego polegającego na podrobieniu dokumentów.

O zarzutach stawianych podejrzanym szeroko informowaliśmy wczoraj [link].

Zarzuty usłyszało już 21 podejrzanych

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach podległych toczy się 35 śledztw, których przedmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich. W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu aktualnie toczy się 12 śledztw, do prowadzenia których Prokurator Krajowy powołał zespół, w skład którego wchodzą prokuratorzy oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu jak również Ministerstwa Finansów. Sprawy te znajdują się na zaawansowanym poziomie dokonywanych ustaleń faktycznych. Zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, przesłuchano szereg osób, w tym spadkobierców, urzędników, lokatorów.

- W sprawie dotyczącej tzw. dzikiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu dotychczas prokuratorskie zarzuty usłyszało już 21 osób. Wśród podejrzanych jest 6 adwokatów, 1 radca prawny, 4 funkcjonariuszy publicznych – urzędników Urzędu m.st. Warszawy oraz 3 biegłych sądowych. Wobec 11 podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec jednego podejrzanego Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 60 tysięcy złotych. Wobec pozostałych podejrzanych prokuratorzy zastosowali wolnościowe środki zapobiegawcze – mówił dziś I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Prokurator Krajowy poinformował ponadto, że szkoda wyrządzona działaniem podejrzanych w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu opiewa na kwotę 850 milionów złotych.

Natomiast w prokuraturach podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie aktualnie prowadzonych jest ponad 110 postępowań, z czego 31 znajduje się na etapie postępowań sprawdzających, natomiast odnośnie 81 postępowań wydano postanowienia o wszczęciu śledztw. Na bieżąco rejestrowane są nowe zawiadomienia.

 

Specjalne zespoły w Krakowie i Łodzi

- Działania podejmowane przez prokuraturę pokazują, że przestępczy mechanizm związany z bezprawnym przejmowaniem nieruchomości występował nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach w Polsce. Dlatego też 4 października 2017 roku powołałem zespół, który zajmie się wyjaśnianiem spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości położonych w Krakowie – mówił dziś Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

 

Zajmuje się on między innymi analizowaniem materiałów i podejmowaniem działań z zakresu prawa karnego, administracyjnego i cywilnego w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie i podległe jej jednostki okręgu krakowskiego, dotyczących bezprawnego przejmowania nieruchomości położonych w stolicy Małopolski. W skład zespołu wchodzi 7 prokuratorów z regionu krakowskiego oraz 2 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dziś (12 października 2017 roku) w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie odbywa się spotkanie prokuratora Michała Ostrowskiego – Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej i prokuratorów tego departamentu z krakowskimi prokuratorami.

 

Omawiane są na nim działania podejmowane w związku z prowadzonymi postępowaniami, a także taktyka i strategia tych postępowań. Ma to na celu wszechstronne i szybkie wyjaśnienie wszystkich spraw dotyczących krakowskich nieruchomości. Kolejne takie spotkanie, z udziałem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, odbędzie się w przyszłym tygodniu.

 

- W najbliższych dniach zostanie również powołany specjalny zespół złożony z prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Łodzi i funkcjonariuszy różnych służb. Przeanalizuje on prowadzone w przeszłości postępowania dotyczące bezprawnego przejmowania łódzkich nieruchomości. Następnie zostaną podjęte działania z zakresu prawa karnego, administracyjnego i cywilnego – wskazał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

 

Walka z przestępczością finansową i gospodarczą

Działania podejmowane obecnie przez prokuraturę ukierunkowane są także na walkę z pospolitą przestępczością kryminalną, a także z przestępczością gospodarczą i finansowo-skarbową.

 

- Łącznie prokuratury regionalne i okręgowe prowadzą obecnie 4 tysiące dużych postępowań gospodarczych. Ponad 700 prowadzonych postępowań dotyczy wyłudzeń podatku VAT na łączną kwotę co najmniej 14 miliardów złotych. Pieniądze te w dużej części wypłynęły za granicę. Staramy się, dzięki międzynarodowym działaniom prawnym, o zabezpieczenie majątków sprawców. Dotychczas w ramach prowadzonych postępowań prokuratorzy zabezpieczyli mienie o wartości około 1 miliarda złotych. To stanowczo zbyt mało, ale i tak jest to znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami – mówił dziś Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Dodał, że nowa instytucja, czyli tzw. konfiskata rozszerzona, dotychczas została zastosowana w ponad 100 przypadkach i łącznie kwota tej konfiskaty dotyczy już sumy ponad 100 milionów złotych.

 

I Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował ponadto. Że prokuratura prowadzi także szereg śledztw związanych z różnego rodzaju podejrzeniami przestępstw zaistniałych w latach 2008 – 2015. Część z nich została podjęta na podstawie zawiadomień skierowanych dopiero w ubiegłym roku po przeprowadzonych audytach w instytucjach i spółkach Skarbu Państwa. Czterdzieści trzy z tych śledztw to duże, skomplikowane postępowania gospodarcze dotyczące np. inwestycji KGHM w złoża miedzi w Chile czy zakup przez Grupę Azoty kopalni w Senegalu. Prokuratorzy wyjaśniają także, dlaczego pod rządami koalicji PO-PSL przyzwalano na popełnianie poważnych przestępstw gospodarczych czy na działanie mafii VAT-owskich, które w kilka lat wyłudziły z budżetu Państwa ponad 200 miliardów złotych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY