MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego (JZP), przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o biegłych rewidentach. Zdaniem Konfederacji Lewiatan pozostawienie możliwości świadczenia określonych usług (ustawa wprowadza zakaz), niebędących doradztwem, nie wpływa systemowo na ryzyko działalności gospodarczej ani transparentność badań ustawowych. Pracodawcy apelują do senatorów o zmianę przepisów

 

W Senacie trwają prace nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Firmy, które będą weryfikować sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, np. banków czy spółek giełdowych, nie będą mogły świadczyć im wszystkich usług, za wyjątkiem usług zdefiniowanych jako czynności rewizji finansowej.Przepis praktycznie pozbawia badane jednostki zainteresowania publicznego możliwości nabywania innych niż badanie usług od audytora.

 

Poza usługami spełniającymi definicję czynności rewizji finansowej istnieje szereg usług o charakterze atestacyjnym (poświadczającym), które wykonują właśnie biegli rewidenci (firmy audytorskie), badający sprawozdanie finansowe jednostek, w tym co oczywiste JZP, i które generalnie zastrzeżone są dla audytora. Są to usługi wykonywane na podstawie krajowych standardów badania lub przeglądu. Świadczenie tych usług nie wynika jednak z przepisów prawa, tak jak w przypadku usług stanowiących czynności rewizji finansowej.


Ponadto istnieją usługi, nie mające charakteru atestacyjnego, które wykonywane są przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki, ale to w istocie tylko biegły rewident (firma audytorska) powinien je świadczyć z tej racji, że bada sprawozdanie finansowe i posiada dogłębną wiedzę o spółce.

 

W ocenie Konfederacji powierzanie tych usług innym podmiotom prowadzić będzie do komplikacji i ograniczeń w działaniach jednostki, której potrzeby w zakresie zlecania takich usług są immanentnie związane z tym właśnie, iż zleceniobiorca dokonuje bądź dokonał badania sprawozdań finansowych jednostki.

Zakaz świadczenia usług innych niż czynności rewizji finansowej w wielu przypadkach oznaczać będzie niemożliwość spełnienia oczekiwań kontrahenta jednostki, możliwych w normalnych warunkach rynku europejskiego. Skutkować to będzie szkodą dla jednostki, jej interesariuszy (takich jak akcjonariusze, kontrahenci), a także dla samych członków organów zarządzających i nadzorczych tych jednostek. W sytuacji braku możliwości zaangażowania biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) JZP zmuszona będzie do zatrudnienia innego biegłego rewidenta (firmy audytorskiej), co niekoniecznie stanowić będzie osiągnięcie oczekiwanego celu.

 

Zdaniem Konfederacji pozostawienie możliwości świadczenia tych określonych usług będących w związku z wykonywanym badaniem, koniecznych dla potrzeb badanej JZP, a niebędących doradztwem, nie wpływa systemowo w żaden sposób na ryzyko działalności gospodarczej w Polsce ani na transparentność badań ustawowych.

 

 

 

 

MS

Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY