MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na dniach pod obrady rządu trafią dwa projekty ustaw: o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców.  Konfederacja Lewiatan popiera wiele zawartych w nich rozwiązań dotyczących m.in. wykorzystania aplikacji w obliczaniu opłaty za przejazd, licencji dla taksówkarzy, czy obowiązków pośrednika

 

- Cieszymy się z możliwości wykorzystania aplikacji do wyliczania opłaty za przejazd, w połączeniu z kasą fiskalną. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty operacyjne ponoszone przez kierowców taksówek, jest mniej podatne na nieuczciwe naliczanie opłat i zwiększa komfort pasażerów. Korzystanie z aplikacji lub wirtualnego taksometru byłoby również zgodne z rządowym planem stworzenia internetowego systemu kas fiskalnych w ramach polityki "gospodarki bezgotówkowej" - mówi Dominik Gajewski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

 

Obecne wymogi wobec taksówkarzy są kosztowne i zostały opracowane przed przyspieszeniem technologicznym. W 2012 r. tylko 25% Polaków korzystało ze smartfonów. Pięć lat później odsetek ten wzrósł do 62%. Coraz większy dostęp do Internetu i wzrost szybkości przesyłania danych przez urządzenia mobilne umożliwiły szersze stosowanie aplikacji mobilnych. W tym kontekście używanie taksometru jest nieracjonalne i nieefektywne ekonomicznie.

 

Konfederacja Lewiatan popiera też rezygnację z egzaminów taxi i postuluje uchylenie przepisów ograniczających terytorialnie zakres działania licencji taxi. Jest również zwolennikiem jedno-licencyjnego systemu opartego o prostą licencję taxi. Rozwiązanie to stanowi gwarancję, że nie powstaną kolejne podmioty i sposoby realizacji usług, zbliżone charakterem do usług taxi, o mniejszych wymogach formalnych.

 

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nieodzowne w procesie obsługi pasażera i późniejszych reklamacji jest zobowiązanie pośredników do prowadzenia ewidencji zlecanych kursów, daty i czasu ich realizacji, przebiegu przebytej trasy, zastosowanych taryf cenowych i finalnych kosztów poniesionych przez pasażera.

 

Wprowadzenie tych regulacji doprowadzi do sytuacji, w której każdy odpłatny przewóz osób w mieście, zamawiany z wykorzystaniem różnych kanałów i środków łączności (Internet, telefon, aplikacje mobilne, kursy na żądanie z miasta), opłacany gotówkowo i bezgotówkowo, bez uprzedniego zawarcia umowy, realizowany będzie jako przejazd taxi i podlegać będzie jednej licencji taxi.

 

- Popieramy także wprowadzenie ustawowej definicji i odpowiedzialności pośrednika w przewozie osób, wyłącznie w postaci usług taxi, bez prawa do pośrednictwa w przewozach okazjonalnych. To niezwykle istotny element projektowanych zmian i jedyny zapis, który w naszym przekonaniu może doprowadzić do zatrzymania nielegalnego przewozu osób w miastach. Wobec braku możliwości kontroli dużej liczby nieoznakowanych pojazdów, jedynie odpowiedzialność pośrednika za zlecanie przejazdów wyłącznie licencjonowanym kierowcom, może ograniczyć dotychczasowy proceder - dodaje Dominik Gajewski.

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY