MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Wobec czterech osób zatrzymanych przez CBA w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji w Warszawie prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie

 

Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali 30 stycznia br. pięć osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie.

Wśród zatrzymanych są m.in. były urzędnik ze stołecznego ratusza i prawnik. Zatrzymane przez CBA osoby zostały przewiezione do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszały zarzuty m.in. oszustwa na szkodę spadkobierców polskiego generała, którzy w wyniku działań podejrzanych ponieśli szkodę w wysokości przeszło 27 milionów złotych; udzielenia i przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów 500 tysięcy złotych; podrobienia dokumentu pełnomocnictwa i posłużenia się nim w postępowaniu spadkowym przed sądem w Warszawie.

 

Wobec jednego z zatrzymanych mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie 0,5 mln zł. Ten podejrzany, złożył obszerne wyjaśnienia , które znajdują odzwierciedlenie w zgromadzonym w toku śledztwa materiale dowodowym.

 

Wobec czterech kolejnych podejrzanych, zatrzymanych wcześniej przez CBA, skierowano do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

 

Podstawą wszczęcia śledztwa w tej sprawie było zawiadomienie o nabyciu przez byłego pracownika roszczeń warszawskiego ratusza do jednej z warszawskich nieruchomości, w konsekwencji zaś – nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: CBA

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY