MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Delegatura CBA w Gdańsku prowadzi wspólnie z gdańską Prokuraturą Okręgową postępowanie dotyczące nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem w 2014 r. zamówienia publicznego, dotyczącego rekultywacji terenu po byłej żwirowni na terenie Gminy Stary Targ z możliwością eksploatacji kruszywa

 

Ustalenia śledczych wskazują na dwukrotną bezprawną zmianę zapisów umowy, stawiającą firmę w uprzywilejowanej pozycji poprzez umożliwienie jej prowadzenia wydobycia kopalin w dłuższym okresie czasu oraz z większej powierzchni gruntu.

Badany jest także wątek dotyczący strat finansowych Gminy związanych z umarzaniem w latach 2013-2016 podatku od nieruchomości.

 

Śledztwo zostało wszczęte w styczniu 2019 r. wskutek skierowanego przez Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Gdańsku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

W wyniku prowadzonych czynności prokurator przedstawił zarzuty Wójtowi Gminy Stary Targ w związku z niedopełnieniem przez niego obowiązków i przekroczeniem uprawnień oraz rzeczoznawcy majątkowemu z Dzierzgonia, w związku z poświadczeniem nieprawdy w sporządzonym operacie szacunkowym, w oparciu o który sprzedano nieruchomość z mienia Gminy Stary Targ.

 

W śledztwie status podejrzanego posiada łącznie pięć osób, w tym przedstawiciele firm uczestniczących w postępowaniu przetargowym oraz urzędnicy, którym zarzuca się wyrządzenie szkody w majątku Gminy Stary Targ w wysokości co najmniej 600 tys. zł.

 

 

 

CBA

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY